1. วิธีการส่งสินค้า บริษัทจะส่งสินค้าไม่ยังลูกค้าเมื่อได้รับแจ้งตามใบสั่งสินค้าของลูกค้าภายใน 7 วัน (ไม่รวมวันหยุดทำการ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

2.ยอดสั่งซื้อครบ 1 ลังขึ้นไปจัดส่งจากโรงงานถึงบริษัทขนส่งเอกชน

(พุทธมณฑลสาย 1,2,3,4,5) ค่าจัดส่งสินค้าเก็บที่ปลายทางไม่รวมกับค่าสินค้า

**(รอจัดคิวรถประมาณ 3 – 7 วัน) ถ้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าเร่งด่วน (กรณีที่มีสินค้าเท่านั้น) ทางบริษัทสามารถเรียกรถขนส่งเอกชนเข้ามารับได้ โดยคิดค่าขนส่งเพิ่มเติม

3.ตัดรอบการโอนเงินไม่เกิน 10 โมงเช้า หากโอนมาหลัง 10 โมง บริษัทจะปล่อยใบงานอีกวันถัดไป (กรณีที่มีสินค้าเท่านั้น) เพื่อให้ฝ่ายขนส่งจัดคิวเตรียมการประมาณ 3 – 7 วัน

4.จัดส่งฟรีในระยะไม่เกิน 70 กิโลเมตร ตามเงื่อนไข

4.1มียอดซื้อครบ 12,000 บาทขึ้นไป (รอจัดคิวรถขนส่งประมาณ 4 – 7 วัน

4.2 ไม่รับชำระค่าสินค้าปลายทาง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่ง

4.3จัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้าน หรือ บริเวณหน้าคลังสินค้าชั้น 1 ไม่เข้าคลังสินค้า

4.4ในกรณีให้พนักงานยกของเข้าคลังหรือยกของขึ้น จะมีค่าใช้จ่ายแรงงานยก 500 เที่ยว

วิธีการรับและตรวจสอบสินค้า

1.สินค้าที่จัดส่งถึงที่  เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วควรตรวจสอบสินค้าก่อนเซ็นรับทุกครั้ง หากพบปัญหาใด ๆ ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง และห้ามแกะรื้อสินค้า ให้เก็บหลักฐานไว้และรีบแจ้งข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลับภายในระยะเวลา 3 วันตามที่มีระบุบนกล่องบรรจุสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการสั่งซื้อสินค้าภาพถ่ายและป้ายหน้าลัง เพื่อยืนยันข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

2.สินค้าที่จัดส่งผ่านขนส่งเอกชน ทางลูกค้าจะต้องเป็นคนชำระค่าขนส่งเอง โดยจะต้องตรวจสอบสภาพภายนอกของกล่องสินค้าและจำนวนลังตามที่ระบุในใบขนส่งทุกครั้งก่อนชำระค่าขนส่ง หากพบความผิดปกติและคาดว่าจะมีการเสียหายต้องรีบแจ้งไปที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ทางขนส่งโดยตรงทันทีจนกว่าจะได้แนวทางแก้ไขที่ชัดเจนถึงจะเซ็นรับสินค้าและชำระค่าขนส่งเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตน