เลือก Series ของกระป๋อง

กระป๋อง PET Series 202

กระป๋อง PET Series 211

กระป๋อง PET Series 307