บริษัท ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า ตามเงื่อนไขบริษัท กำหนด หากพบปัญหาใด ๆ  ให้แจ้งข้อมูลผ่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลับภายในเวลา 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า เพื่อยืนยันข้อมูลสินค้า และ ทำการดำเนินการ NCR บริษัทจะทำการเปลี่ยนคืนภายใน 15 วัน หลังจากได้รับการคืนสินค้าแล้ว

**ห้ามส่งสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทางบริษัทรับทราบก่อนล่วงหน้า

1.กรณีรับเปลี่ยนเคลมสินค้า

1.1ทางบริษัทจัดสินค้าผิดรุ่น ผิดสี หรือ ผิดขนาดให้กับลูกค้า

1.2ทางบริษัทจัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือ ไม่สามารถใช้งานได้

1.3ลูกค้าผู้ที่ทำการคืนสินค้าจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

1.4กรณีสภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการแกะรื้อและใช้งาน

2.กรณีไม่รับเปลี่ยนเคลม

2.1หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม หรือ ผ่านการใช้งานมาแล้ว

2.2ลูกค้าสั่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี ผิดจำนวน

2.3 กรณีที่ทางลูกค้ามีการใช้สารดูดออกซิเจนกับกระป๋องพลาสติก ทำให้เกิดการแวคคั่มในกระป๋อง ทำให้กระป๋องยุบ หรือ เสียทรง

2.4ผนังขวด PET เกาะติดกัน และยุบ เป็นผลมาจากความร้อนสะสมในระหว่างการจัดส่งหรือที่จัดเก็บสินค้ามีความร้อนสูงเกินส่งผลให้ผนังพลาสติกเกิดการละลาย ทำให้ขวดติดกันได้ และ เนื่องจากขวดถูกวางเรียงซ้อนกันหลายชิ้น โดยพลาสติกเกิดการละลายทำให้ขวดติดกันได้ และ เนื่องจากขวดถูกวางเรียงซ้อนกันหลายชิ้น โดยพลาสติก PET สามารถทนความร้อนได้ประมาณ 40 – 60 องศา เมื่อพลาสติกได้รับความร้อนเกิน ทำให้ผนังชิ้นงานมีความอ่อนตัวจนเกิดการเสียทรง แนะนำให้เก็บสินค้าไว้ในพื้นที่อากาศถ่ายเท ไม่มีความร้อนสะสม และโดนแดดโดยตรง